Giáo Hội Việt Nam

Xin thêm lời cầu nguyện cho Cha Long trong sứ vụ loan truyền Lòng Chúa Thương Xót ở Úc

Xin cả nhà thêm lời cầu nguyện cho Cha Giuse trong sứ vụ loan truyền Lòng Chúa Thương Xót bên nước Úc.

Xin Chúa luôn đồng hành cùng cha trên mọi nẻo đường Amen .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *