Giáo Hội Thế Giới

Toàn Cảnh Ngập Lụt tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị, Tổng Giáo Phận Huế

Tình hình nước còn dâng cao do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới…Xin hướng về La Vang cầu nguyện cùng với Mẹ…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *