Thánh Ca Dâng Chúa Tâm Tình 2018 | Tuyệt Đỉnh Nhạc Thánh Ca Chọn Lọc Hay Nhất
Video Công Giáo

Thánh Ca Dâng Chúa Tâm Tình 2018 | Tuyệt Đỉnh Nhạc Thánh Ca Chọn Lọc Hay Nhất

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZQeFEGnP0

Thánh Ca Dâng Chúa Tâm Tình 2018 | Tuyệt Đỉnh Nhạc Thánh Ca Chọn Lọc Hay Nhất

1. Cho Con Thấy Chúa

2. Một Đời Theo Chúa

3. Lạy Chúa Con Đây

4. Chính Chúa Chọn Con

5. Con Đây Chúa Ơi

6. Lời Con Đoan Hứa

7. Cảm Mến Ân Tình

8. Xin Đến Ngài Ơi

9. Xin Hãy Sai Con

10. Đường Con Theo Chúa

11. Nguyện Bước Theo Ngài