Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh - Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

“Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, việc bạn làm Ngài sẽ ban ơn”

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?Nguồn: ĐKN

Con Cần Đến Chúa 發佈於 2018年8月2日星期四

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?
5 (100%) 1 vote