Tại sao Chúa vẫn lặng thinh - Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?
Sống Đạo

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

“Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, việc bạn làm Ngài sẽ ban ơn”

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?Nguồn: ĐKN

Posted by Con Cần Đến Chúa on Thursday, August 2, 2018


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *