Tự hào vì là người công giáo
Sống Đạo

Tự hào vì là người công giáo

Bạn thân mến, Được mang trong mình sự sống thần linh của Thiên Chúa là một hồng ân đặc biệt dành cho mỗi người Công giáo. Chính Thiên Chúa đã thông chia sự sống ấy để cứu độ con người.\ Người mong muốn từng người mở lòng để đón nhận tương quan siêu việt của Đấng […]