Thầy Đaminh Đại Chủng Viện Bùi Chu Về Với Chúa Do TN Giao Thông Nghiêm Trọng
Giáo Hội Việt Nam

Thầy Đaminh Đại Chủng Viện Bùi Chu Về Với Chúa Do TN Giao Thông Nghiêm Trọng

CÁO PHÓ Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô Phục Sinh, xin kính báo: Thầy ĐAMINH LÊ VĂN THẮNG Chủng sinh năm Nhất – Đại Chủng Viện Bùi Chu. Sinh ngày 10 tháng 09 năm 1994. Quê Giáo xứ Tân Phường – Giáo phận Bùi Chu. Thuộc xã Trực Hùng- Trực Ninh- Nam […]