Giáo Hội Việt Nam

Ơn Đại Xá Portiuncula Từ trưa hôm nay (1/8) cho đến nửa đêm ngày (2/8)

Hằng năm, vào đầu tháng 8, Lịch Công Giáo lại nhắc nhở về ơn đại xá Portiuncula: Từ trưa hôm nay (1/8) cho đến nửa đêm ngày mai (2/8), ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện […]