Sống Đạo

Người Công Giáo có được cúng vái, dâng đồ ăn đồ uống cho người ᑕᕼếT không?

Giáo Hội không dạy hay khuyến cáo chúng ta phải mang đồ ăn, đồ uống ra nghĩ.a trang đặt nơi m.ộ phần của thân nhân đã qua đờ.i, hay dâng mâm đồ ăn trên bàn thờ người quá cố trong những ngày giỗ tết. Tuy nhiên, vì lòng thảo kính, thương nhớ, giáo dân ngày […]

Sống Đạo

Người Công Giáo có được cúng vái, dâng đồ ăn đồ uống cho người chết không?

Tuy nhiên, vì lòng thảo kính, thương nhớ, giáo dân ngày nay được phép đốt nhang, đèn, nến và trưng hoa trước bàn thờ tổ tiên hay nơi mộ phần của thân nhân để nói lên lòng yêu mến, tôn kính và thương nhớ đối với những người thân đã ly trần. 1–Người Công giáo phải […]