Nếu bạn gặp Chúa, bạn muốn Ngài nói gì với bạn?
Sống Đạo

Nếu bạn gặp Chúa, bạn muốn Ngài nói gì với bạn?

Nghệ sĩ Sandrine Bonnaire:  “Nói đi, Ta nghe con”. Đúng ra chính tôi là người sẽ đặt cho Ngài cả lô câu hỏi. Các trích đoạn trong loạt bài phỏng vấn của báo Người Hành Hương. Alain Chamfort, nam ca sĩ “Con ở mức trung bình!”. Alix Poissons, nghệ sĩ diễn viên  “Ta sẽ đi gặp từng người một, […]