Luật Đặc Khu 99 năm
Giáo Hội Việt Nam

Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức lên tiếng vụ Luật Đặc Khu 99 năm

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN CÔNG LÝ HÒA BÌNH SỐ 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM ĐT: (028) 382 4102 Email: vanphongubclhb@gmail.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THƯ NGỎ Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ […]