Gửi em, cô bé đang theo Ơn Gọi
Giáo Hội Việt Nam

Gửi em, cô bé đang theo Ơn Gọi

Em thân mến! Chị biết em cũng lâu rồi, và chị hiểu lòng em đang rất khát khao được bước đi theo Thầy Giêsu trên con đường Thánh Hiến. Em vui tươi, hòa đồng và dễ thương, lắm lúc chỉ lo người khác buồn mà không lo mình buồn. Em không đẹp gái, nhưng tâm […]