Giáo Hội Việt Nam

ĐTC Phanxico chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu – GP.LONG XUYÊN

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU, VÀ CÔNG BỐ ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN LÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN Long Xuyên, ngày 23 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Quý cha, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn […]