Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giáo Hội Việt Nam

Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 80 tuổi: số Hồng y cử tri còn 115 vị

Ngày  01-04-2018, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi; có nghĩa là ngài không còn trong danh sách Hồng y cử tri để bầu giáo hoàng. Quy định “các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không […]