Công Bố Thiết Lập Cơ Sở II Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Giáo Hội Việt Nam

Công Bố Thiết Lập Cơ Sở II Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

CÔNG BỐ THIẾT LẬP CƠ SỞ II ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN MINH HÒA 12-5-2018 “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Ta mong ước” (Gr 3,15). Qua lời ngôn sứ Giệrêmia, Thiên Chúa hứa sẽ không bao giờ để cho dân Ngài thiếu những mục […]