Sống Đạo

Chúa Nhật Hay Chủ Nhật…???

Hỏi: Có nhiều bạn hỏi tôi rằng, tại sao những người đạo Thiên Chúa (Công giáo) cứ c.ố tì.nh kêu nhan nhản cái chữ “Chúa Nhật” mà không phải gọi chữ “Chủ Nhật” như người ta thường gọi, có phải họ c.ố tì.nh truyền đạo hay tôn vinh Đạo của họ lên trước mặt mọi […]