bức tranh Lòng Thương Xót
Sống Đạo

Câu chuyện về bức tranh Lòng Thương Xót

Câu chuyện về bức tranh Lòng Thương Xót: Từ thánh Faustina đến ĐTC Phanxicô. Chúa Nhật 2 Phục Sinh cũng là Chúa Nhật Lòng thương xót. Nhân cơ hội này, chúng ta cùng tìm hiểu về bức Chân Dung Lòng Thương Xót được họa sỹ Eugeniusz Kazimirowski vẽ trong bí mật theo sự giám sát […]