Giáo Hội Việt Nam

Cảm ơn Thủ môn Đặng Văn Lâm luôn cầu nguyện trước mỗi trận đấu

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45). Cảm ơn Thủ môn Đặng Văn Lâm luôn cầu nguyện trước trận đá Hình ảnh Đặng Văn Lâm cầu nguyện đã rất quen thuộc khi các trận đấu diễn ra. Trước mỗi trận […]