1100 người nhận phép thêm sức ở giáo phận Pontoise Pháp, người lớn tuổi nhất 92 tuổi!
Giáo Hội Thế Giới

1100 người nhận phép thêm sức ở giáo phận Pontoise Pháp, người lớn tuổi nhất 92 tuổi!

Gần 15 000 tín hữu giáo phận Pontoise (Val-d’Oise), Pháp họp nhau vào ngày chúa nhật 20 tháng 5 trong thánh lễ thêm sức của 1100 trẻ em và người lớn. Trong các địa phận trên thế giới, ngày lễ Chúa Hiện Xuống là ngày lễ thêm sức. Ở địa phận Pontoise thuộc thành phố […]