Giáo Hội Thế Giới

QUYỀN NĂNG KỲ DIỆU TRÊN ĐÔI TAY

Chìa khoá mở cửa hạnh phúc trần gian và Thiên đàng vĩnh cửu của Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các Linh mục và các Tín hữu Công giáo là chính chuỗi Mân Côi.

Vũ khí chống lại ma quỷ, thế gian và xác thịt của Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các Linh mục và các Tín hữu Công giáo là chính chuỗi Mân Côi.

Linh dược chữa lành hồn xác của Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các Linh mục và các Tín hữu Công giáo là chính chuỗi Mân Côi.

Kinh Mân côi làm cho Ma quỷ trốn chạy, Hoả ngục run sợ và Thiên đàng vui mừng.

Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra, Mẹ đều tha thiết kêu gọi ta khẩn trương ăn năn sám hối, mau mắn cải thiện đời sống, tôn sùng Trái tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.

Hãy lần hạt ngay và luôn,

Chần chờ chi nữa? Thiệt thân bây giờ?

Thành khẩn như em bé thơ.

Chúa, Mẹ rất thích đơn sơ, chân thành.

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh,

Ba kinh đơn giản, ơn lành Chúa ban.

Đời ta sẽ hết than van,

Hồn ta lãnh nhận muôn vàn Hồng Ân.

GIA ĐÌNH CẦU KINH- GIA ĐÌNH AN BÌNH.

TÂM HỒN CẦU NGUYỆN- TÂM HỒN MÃN NGUYỆN.

MUỐN ĐƯỢC ƠN GÌ, THÌ HÃY ĐỌC KINH MÂN CÔI.

Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai thành tâm xin Mẹ mà về tay không.

Giuse Kích

QUYỀN NĂNG KỲ DIỆU TRÊN ĐÔI TAYChìa khoá mở cửa hạnh phúc trần gian và Thiên đàng vĩnh cửu của Đức Giáo hoàng, các…

Posted by Kích Nguyễn on Thursday, October 1, 2020


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *