Nghi thức Tẩm Liệm và Thánh Lễ Cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng
Giáo Hội Việt Nam

Nghi thức Tẩ m Liệ m và Thánh Lễ Cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

Sáng Chúa Nhật 1-7-2018.- Quý cha trong hạt Túc Trưng cùng quý Linh tông, huyết tộc của cha cố Phêrô đã tề tựu về giáo xứ Thánh Mẫu tham dự nghi thức tẩm liệ m và dâng lễ cầu nguyện cho cha cố. Cha quản hạt Túc Trưng chủ sự nghi thức Tẩm Liệm và chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô.


Tin, ảnh: MVTT GP. Xuân Lộc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *