Giáo Hội Việt Nam

Linh Mục Dâng Thánh Lễ Lá Trên Giường Bệ.nh Viện

Hôm qua, ngày 14/04/2019, Chúa Nhật Lễ Lá, thật xúc động cảnh Cha vừa phải chuyền nước vừa Dâng Lễ trên giường bệnh.

Hình ảnh linh mục Phanxicoxavie Trần An dâng lễ Lá trên giường bệnh khi đang phải điều trị tại bệnh viện trung ương Huế .

Mọi người xin hiệp ý cầu nguyện cho Ngài sớm bình phục.để Ngài trở về phục vụ Thánh lễ nơi gx của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con nguyện xin, ban cho Cha mau chóng khỏi bệnh. Amen


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *