Linh mục bị tạt a.xit khi đang giải tộ.i


Chiều ngày 5 tháng 12, cha Mario Guevara, 59 tuổi, là cha xứ của Nhà thờ Chính Tòa của thủ đô Managua, Nicaragua, đã bị tạ.t a.xit sul.fu.ric vào mặt khi đang ngồi tò.a giả.i tộ.i.

Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho biết cha Mario bị nhiều vết phỏ.ng nghiê.m trọ.ng nhưng tình trạng của ngài đã ổn định và đã vượt qua được những ngu.y hiể.m liên quan đến tính mạ.ng.

Hu.ng thủ là một phụ nữ 24 tuổi. Y thị, là một kẻ hoạt động phò ph.á tha.i quá kh.ích, đã cố gắng chạy thoát nhưng bị anh chị em giáo dân có mặt trong nhà thờ b.ắt giữ giao cho cả.nh sá.t. Các nguồn tin cảnh sá.t tại Managua cho biết trong lời khai ban đầu với các nhà điều tra y thị nói rằng cô ta bị Satan xúi giụ.c phải làm như thế.

Tuyên bố từ tổng giáo phận yêu cầu anh chị em cầu nguyện cho cha Mario. Sức khỏe ngài vốn đã có nhiều vấn đề vì bệ.nh tiểu đường lâu năm. Tổng giáo phận cũng xin các tín hữu cầu nguyện “cho tất cả các linh mục của chúng ta” trong Tuần Cửu Nhật mừng lễ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tộ.i.

Nguyễn Long Thao

(vietcatholic 07.12.2018/ Fides)

Source: Fides AMERICA/NICARAGUA – Priest attacked in the cathedral with sulfuric acid

Linh mục bị tạt a.xit khi đang giải tộ.i
5 (100%) 1 vote