Lên Đường Với Đức Kitô | 20 Bài Hát Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ - Đại hội TNTT Toàn Quốc 2018
Video Công Giáo

Lên Đường Với Đức Kitô | 20 Bài Hát Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ – Đại hội TNTT Toàn Quốc 2018

Lên Đường Với Đức Kitô | 20 Bài Hát Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ – Đại hội TNTT Toàn Quốc 2018

https://www.youtube.com/watch?v=XAnEylU9BIg

1. Hiệp Nhất Phục Vụ

2. Tuổi Trẻ Hát Về Giêsu

3. Sức Sống Tuổi Trẻ

4. Ra Khơi Cùng Đức Ki Tô

5. Ánh Sáng Của Ngài

6. Đưa Con Đi

7. Hãy Ra Đi Như Người Samari

8. Anh Em Là Muối Và Ánh Sáng

9. Hiến Tế 22

10. Xin Tin Yêu

11. Gia Đình Sống Đạo

12. Du Ca Tình Yêu

13. Đẹp Thay Những Bước Chân

14. Con Đường Giêsu

15. Đừng Sợ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *