Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American’s got talent – Tuyệt vời!


Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American’s got talent – Tuyệt vời!

Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American's got talent 😁 Tuyệt vời! 😍

Tây Nguyên 發佈於 2018年7月30日星期一

Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American’s got talent – Tuyệt vời!
4.2 (83%) 20 votes