Giáo Hội Việt Nam

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Thông báo: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

Thông báo của Văn phòng Thư Ký Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona