Giáo Hội Việt Nam

Hình ảnh mới nhất – CHÂN DUNG các GIÁM MỤC VIỆT NAM

Giám Mục Đương Nhiệm

1, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – TGP Hà Nội

2, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất – Giáo Phận Hưng Hóa

3, Đức Cha Anton Vũ Huy Chương – Giáo Phận Đà Lạt

4, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giáo Bùi Chu

5, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – Giáo Phận Nha Trang

6, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giáo Phận Mỹ Tho

7, Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi – Giáo Phận Quy Nhơn

8, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giáo Phận Phan Thiết

9, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Giáo Phận Long Xuyên

10 , Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giáo Phận Cần Thơ

11, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Giáo Phận Thái Bình

12, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giáo Phận Ban Mê Thuột

13, Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Giáo Phận Hà Tĩnh

14, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giáo Phận Phú Cường

15, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giáo Phận Phát Diệm

16, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – TGP Huế

17, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giáo Phận Thanh Hóa

18, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giáo Phận Đà Rịa

19, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giáo Phận Kontum

20, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giáo Phận Vinh

21, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giáo Phận – Vĩnh Long

22, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt – Giáo Phận Bắc Ninh

23, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản TGP Sài Gòn

24 , Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giáo Phận Xuân Lộc

25, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giáo Phận Đà Nẵng

26 , Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giáo Phận Lạng Sơn , Cao Bằng

27, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *