Giáo Hội Việt Nam

Hành trình Lòng Chúa Thương Xót của Cha Long trên đất Úc !

Hành trình LCTX của Cha Long trên đất Úc ! Lễ Đồng Tế ngày 14/12/2019.

At the St. Brendan’s Parish – Sydney- Australia.

Chúa Nhật Hồng trong mùa áo Tím

Khắp nhân gian vang tiếng reo hò :

Mừng vui lên ! Chúa sắp đến rồi !

Lòng Thương Xót Chúa tràn muôn nơi !

Đến mà xem… Hồng Ân tuyệt vời

Để ngàn đời tán tụng, tri ân

Chúa yêu thương sinh xuống gian trần

Cho nhân loại sống Lòng Thương Xót !

Nguồn: Tinthac.net


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *