Giáo Hội Việt Nam

ĐTC Phanxico chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu – GP.LONG XUYÊN

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU,

VÀ CÔNG BỐ ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN LÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

Long Xuyên, ngày 23 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Quý cha, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Long Xuyên

​Kính thưa quý cha và anh chị em,

Tòa Giám Mục giáo phận hân hoan báo tin:

Lúc 12g trưa tại Roma (18g tại Việt nam) thứ Bảy ngày 23 tháng 02 năm 2019, phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, đồng thời công bố Đức cha Giuse Trần Văn Toản là giám mục chính toà giáo phận Long Xuyên.

Toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Long Xuyên xin tạ ơn Chúa. Chúng ta cũng hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh.

Giáo phận cũng xin cám ơn Đức cha đã phục vụ giáo phận trong suốt 20 năm qua, 4 năm trong vai trò giám mục phó (1999-2003) và 16 năm trong vai trò giám mục chánh tòa (2003-2019).

Cùng với Đức cha cố Gioan Baotixita Bùi Tuần và Đức cha cố Giuse Trần Xuân Tiếu, chúng ta chúc mừng, chung lời tạ ơn, hiệp thông, cộng tác và thêm lời cầu nguyện cho Đức cha Giuse Trần Văn Toản trong sứ mạng mới mà Giáo hội vừa ủy thác cho Ngài.

Tòa giám mục cũng thông báo: Kể từ hôm nay, lời nguyện cho Đức Giám mục trong thánh lễ xin đọc như sau: “…ĐGH Phanxicô, ĐGM Giuse chúng con, hai ĐGM Gioan Baotixia và Giuse, cùng toàn thể hàng giáo sĩ…”

Xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên giáo phận chúng ta!

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Chưởng Ấn

(WGP.Long Xuyên 23.02.2019)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *