Cha Long bị xuyên tạc bất công


Kính chào quý Cha,

Hôm qua con kinh ngạc nghe nói cha Giuse Trần Đình Long phản ứng tiêu cực trước lệnh thuyên chuyển.

Con đã cố gắng tìm xem thông tin đến từ đâu và con đã tìm thấy một Youtube trong đó người ta ghép một bài giảng của ngài hồi tháng 4/2019 (mùa Chay) vào liền sau bản tin và bản văn “bổ nhiệm thư” 29/7/2019 của Đức Giám quản TGP Sài Gòn, và ghi tựa đề “giật gân” như sau:
Thuyên Chuyển Cha Giuse Trần Đình Long – Bài giảng cuối cùng của Cha tại GĐTM

Đang khi đó, những bài giảng của cha Long ba ngày qua hết sức siêu nhiên.

bài giảng ngày 30-7:

bài giảng ngày 31-7:

Bài giảng 01-8:

https://www.youtube.com/watch?v=wDA-BcI-iTE (truyền hình trực tiếp)

https://www.youtube.com/watch?v=i4oNwJCUCis (Youtube gọn hơn)

Con tạ ơn Chúa vì tinh thần siêu nhiên của người anh em của mình.

Youtube lồng ghép trên kia được thực hiện ngày 30-7. Ai ghép nối và họ có dụng ý gì khi ghép nối như vậy?

Tới giờ này đã có 114.111 lượt người xem. Mấy ai để ý rằng cha Long mặc lễ phục tím!

Nếu quý Cha thấy sự việc đáng quan tâm, xin chia sẻ rộng rãi thông tin này để dập tắt sự xuyên tạc đang tìm cách chia rẽ Dân Chúa.

Con kính chúc quý Cha một ngày an vui trong Chúa và xin quý Cha thương cầu nguyện cho con.

Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh

Cha Long bị xuyên tạc bất công
4.6 (92%) 5 votes