Giáo Hội Thế Giới

Giáo Hội Thế Giới Ơn Gọi - Dòng Tu

Thánh lễ truyền chức Phó tế – Gp Bà Rịa

“…Các con hãy nhớ, mình là phụ tá của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để phục vụ, Đấng đã sống giữa các môn đệ như người giúp việc, dù người là Chủ và là Thầy…”.Đó là lời Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa nhắn nhủ 07 tiến […]

Giáo Hội Thế Giới Ơn Gọi - Dòng Tu

Thông báo: Thánh lễ phong chức Phó tế – GP Bà Rịa

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 01-18/TGM                                     Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2018            Kính gửi:  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh  và Anh Chị Em tín hữu  Giáo phận Bà […]