Sống Đạo

View All

Ph.ạm Những Tộ.i Nào Thì Không Được Rước Lễ?

Theo Giáo Luật điều 916 thì những ai ý thức mình ph.ạm tộ.i nặng và chưa xưng tộ.i trước thì không đươc rước lễ trừ khi có lý do quan …

On Gọi

View All
Giáo Phận Thanh Hóa Có Thêm Hai Phó Tế Tại Paris – Pháp

Giáo Phận Thanh Hóa Có Thêm Hai Phó Tế Tại Paris – Pháp

Ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại nhà thờ Notre Dame de saint Francois Xavier – thủ đô Paris nước Pháp, trong tiết trời se lạnh cuối thu, …

Vatican

View All
Điện Văn chia buồn của ĐTC Phanxicô với Việt Nam

Điện Văn ch.ia buồn của ĐTC Phanxicô với Việt Nam

ĐTC Phanxicô đã gửi điện chia buồn với Việt Nam về việc Chủ Tịch nước Việt Nam, Ông Trần Đại Quang, qu.a đời. Kính gửi Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh …