Sống Đạo

View All

3 Kinh Trọng Dùng Để Trừ Quỷ

LM Gabriele Amorth, một vị linh mục từ quỷ nổi tiếng người Ý và đã từng trừ quỷ trong 70,000 vụ, ngài đề nghị chúng ta hãy đọc 3 kinh …

On Gọi

View All
GP.ĐÀ NẴNG: Thánh lễ Phong chức Linh Mục

GP.ĐÀ NẴNG: Thánh lễ Truyền chức Linh Mục

5 g 00 sáng 8 tháng 6, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo phận Đà Nẵng đã hiệp dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng Giáo Phận cũng như truyền chức …